Satsang logo
Een eeuwenoude bevrijdingsweg... Satya satsang logo

Satya Satsang | Satsang met Randolph | Lokaties

Donaties Donaties Donaties Credits Credits Credits Contact Contact Contact » » Agenda Agenda Agenda » »
© Copyright 2020 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, satsang.earth, journal.earth, Randolph, Alle rechten voorbehouden, All rights reserved.
©

Satsang met Randolph

Over Randolph Over Randolph Tradities Tradities Realisaties Realisaties Meester Cheng Meester Cheng Home Home Inleiding Inleiding Satsang.earth Satsang.earth Aanmelden Aanmelden Interviews Interviews Video Video

Wat is Satsang?

Laten we nu eens kijken wat Satsang met Randolph precies inhoudt…
Door in Satsang met Randolph te verkeren wordt realisatie doorgegeven. Onomwonden, direct en spontaan... Al dan niet met woorden. Er worden in Satsang vragen gesteld, maar zowel de vraag als de vraagsteller worden direct naar hun oorsprong geleid. Er is eerder een ongedaan maken, dan beantwoorden. De verwarring van ‘iemand’ tot autoriteit maken en dan met zo’n ‘leermeester’ het spel van vraag en antwoord spelen over hoe je moet leven of om kennis of spirituele normen en waarden te verzamelen, is in ieder geval niet wat er hier gebeurt… De mind in zijn eindeloze creativiteit kan vanuit oneindig veel optieken vragen blijven stellen en naar antwoorden verlangen. Maar de levende Waarheid is autoriteitloos: je kunt het niet raadplegen over hoe je moet leven of ‘wat het juiste is’. In je Ware Natuur heerst enkel een Natuurlijke orde die vanuit je Bron oprijst en die niet van ‘buiten af’ opgelegd kan worden, noch ‘van binnen uit’ mentaal of spiritueel beredeneerd kan worden. Je Ware Zelf kenmerkt zich juist door de afwezigheid van een kunstmatige mentale ordening en de afwezigheid van systematiseren. Deze vrijheid moet je wel aankunnen. Je kunt er in je ontwikkeling enkel aan toe zijn. Vrijheid kent geen preferentie of waarde toekenning aan één van de twee (van de vele) tegendelen. Voor je Ware Natuur bestaat er geen ‘goed’ of ‘kwaad’, ‘werkelijk’ of ‘onwerkelijk’, ‘echt’ of ‘onecht’,… ga zo maar door. In Satsang en de Advaita Vedanta onderhouden we daarom geen ‘waarheid-onwaarheid’-paradigma. We kijken enkel naar wat er transformerend werkt en niet werkt. Het kenmerk van de levende Waarheid is juist dat je er niets aan kunt ontlenen. Zoveel speelruimte moet je wel aankunnen. Alle referenties, projecties en bespiegelingen vallen er in weg. Dit neemt niet weg dat je hier in een enorme levendige liefdevolle intensiteit verkeert. Hier is de uitnodiging om in eenheid te ontwaken, de verlichte staat te realiseren, in het Hart verloren te raken en als het Stralende te herrijzen om tot de uiteindelijke Bevrijding te komen... Welkom bij de Realisatie van de uiteindelijke Bevrijding!”
Voordat we wat specifieker ingaan op wat satsang met Randolph inhoudt, behandelen we eerst wat algemene en veelgestelde vragen over wat satsang is…

Wat is satsang?

Satsang of Satsangha betekent letterlijk ‘vereniging met Zijn’ en ‘de vereenzelviging met de Waarheid’ (die je van nature bent). Een nog betere omschrijving voor Satsanga (satsang) is ‘samenvallen met de ongemanifesteerde Waarheid’ (Satya). Satya betekent: de Absolute Waarheid, het Stralende Hart, het Oorspronkelijke. Maar omdat niet zoveel zoekers hiertoe in één keer in staat zijn, begint Satsang met ‘het samen zijn in en de ontmoeting van de gemanifesteerde Waarheid’, de Zijnstoestand. Dankzij dit samenvallen met het Zijn, raken al je innerlijke conflicten, stagnaties en problemen opgelost. Je leven bestaat dan nog enkel uit avonturen en uitdagingen…

Wat is de betekenis van satsang?

Randolph’s Satsang-avonden, Satsang-dagen en Satsang-weekends, vinden plaats in Bilthoven en elders in Nederland. De intensive weken zijn een paar keer per jaar op eilanden als Schiermonnikoog, Ibiza, Mallorca of Menorca.

Waar vind ik satsang met Randolph?

Satsangs zijn bevrijdingsbijeenkomsten betreffende je Ware natuur. Satsang betekent ‘ontmoeting in de Waarheid die je van nature bent’. Ontmoeting in de ware zin van het woord: ont-moeting… niet meer moeten… Satsang staat bekend als een directe weg met een onmiddellijke benadering die los staat van filosofie, religie, verering, rituelen, concepten, specifieke technieken en methoden, ookal is het er op geen enkele wijze mee in conflict. Satsang laat je zien dat er voor Zelfrealisatie niets wezenlijks veranderd hoeft te worden en laat je beseffen dat je enerverende bestaan zich altijd om en in het stille Hartcentrum afspeelt. In Satsang wordt noch autoriteit in ‘een ander’, noch autoriteit in ‘jezelf' geprojecteerd. Deze bevrijdingsweg van het Uiteindelijke of Absolute heeft zijn oorsprong in India en de Himalaya en wordt doorgegeven via een opeenvolging van gerealiseerde leermeesters. Randolph is zo’n leermeester. Hij noemt zijn doorgave ‘The transmission of Heart and Space’...
Bio Bio
Aanwezige: “Ik zie tegenwoordig allerlei zaken die men met satsang betiteld. Klopt dat wel?” Randolph: “Ik wil daar hier kort wel wat op zeggen. Wil je dat ik wat uitgebreider in ga op wat satsang werkelijk is, verwijs ik naar een interview op het Satsangmagazine.nl Ik weet niet of je het ooit hebt beseft, maar alles wat een mens doet - iedere spirituele beweging of doorgave -, heeft een exoterische versie, een esoterische versie en een Realisatie versie… - Exoterisch betekent oppervlakkige kennis gericht op algemene ideeën en inzichten die gebaseerd zijn op consensus ‘van buitenaf’ en niet afkomstig zijn uit ‘het eigen innerlijk’. - Esoterie wordt meestal vertaald met kennisvergaring ‘voor ingewijden’, maar een betere betekenis is ‘interne kennisvergaring’, ‘kennisvergaring door verder naar binnen te gaan’ of ‘kennisvergaring via eigen ervaring’. Esoterisch betreft dus zelf ontdekte diepere kennis gebaseerd of gericht op ideeën, inzichten en ervaringen die afkomstig zijn van ‘innerlijke wijsheid’. - Zelfrealisatie of Zelfverwerkelijking betreft het versmelten met en het worden overgenomen door een geopenbaarde nieuwe ruimere Werkelijkheid. In de natuurlijke volgorde van openbaring, spreken wij van Eenheid, Verlichting en Bevrijding. Zo gebruikt men tegenwoordig Satsang niet alleen voor Zelfrealisatie, maar benadert men satsang helaas ook exoterisch en esoterisch. Helaas leiden exoterische en esoterische benaderingen van satsang niet naar Zelfrealisatie, ze blokkeren het eerder. Er bestaat namelijk een wetmatigheid die zegt: “Je krijgt van waaruit je vertrekt”. Vertrek je vanuit de illusie van een persoon, dan krijg je een uitbreiding daarvan. Vertrek je vanuit een beperking, dan krijg je nog meer beperking. Al het exoterisch tot je nemen van kennis en al het esoterisch ‘doe-het- zelven’, verlengt de ‘blinde vlek’ van waaruit je vertrekt. Wat je ook leest, hoeveel spirituele boeken, spirituele ‘cursussen’ en filmpjes je ook op het internet volgt of bekijkt, je brengt het altijd weer terug naar het niveau van waaruit je vertrekt. Dat is ook de reden waarom je bij mij
alleen live Satsang krijgt en dus ook geen satsangfilmpjes van mij op het internet vindt. Wanneer een zoektocht via het lezen van boeken verloopt of via geluidsfragmenten en filmpjes op het internet, maar ook via een online video verbinding, dan is dat geen Satsang. Het kenmerk van Satsang is de directe overdracht en dat je direct live aanspreekbaar bent. Dan kan een leraar zien wat je doet en in welke valkuilen je trapt. De directe transmissie is juist de kracht van Satsang en essentieel voor Zelfrealisatie. Vandaar dat Satsang in mijn traditie wordt aangeduidt met ‘The transmission of Heart & Space’. Wanneer er geen directe overdacht is, stagneer je wat Zelfrealisatie betreft alleen nog maar meer. Je zou haast kunnen zeggen dat je je eigen graf graaft. Eén van mijn leermeesters, Ramana Maharshi, sprak van ‘exercises in selfdeception’. Oefeningen in het jezelf voor de gek houden. Derhalve noemen ze mijn traditie ‘het Directe Pad’. Om al deze moeilijkheden te voorkomen, zeggen wij: “Wanneer je klaar bent voor het grote spirituele avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen...” Ben je geschikt voor Zelfrealisatie dan is ‘je kennisvergaring aan het einde van zijn latijn’ en ben je het ‘doe-het-zelven’ helemaal zat. Het is geen schande om iemand nodig te helpen die je verder helpt waar je jezelf niet verder kunt helpen. Nisargadatta Maharaj zou dit juist een mijlpaal noemen in je zoektocht. Alexander Smit zei dat je net als je een moeder nodig hebt om geboren te worden, je een leermeester nodig hebt om tot Verlichting te komen. Je hebt iemand nodig die je ‘blinde vlekken’ laat zien. Je hebt iemand nodig die je laat zien dat je niemand nodig hebt…” Aanwezige: “Wanneer je klaar bent voor het grote spirituele avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen.’... En dan moeten we achter onze boeken en schermpjes vandaan komen om daadwerkelijk naar jou Satsangs te gaan?” Randolph: “Yes… Omdat de meeste mensen in deze tijd en maatschappij voornamelijk in stress leven, zoeken de meeste mensen in eerste instantie naar een stress-loze, vredige, onbewogen constante toestand en heeft men de neiging om enkel de constante factor van Gewaarzijn op te zoeken en deze te benadrukken. Heb je deze onbewogen vrijheid eenmaal gevonden en gerealiseerd, dan heeft deze gerealiseerde Vrijheid als natuurlijk gevolg dat hiermee ook de inhoud van Gewaarzijn vogelvrij wordt verklaard en deze volledig wordt vrijgegeven. De natuurlijke ‘partner’ van het onbewogen Gewaarzijn is de bevlogen dynamiek van de levenskracht. Eén invalshoek van Zijn is zijn ‘de gewaarzijnde achtergrondelijke ruimtelijkheid’. De andere invalshoek van Zijn is haar ‘bewegelijke energetische dynamiek’. Gewaarzijn én levenskracht. Shiva én Shakti. Omdat beide keerzijden van de munt - beide eenheidelijke invalshoeken - onlosmakend zijn, spreken we van Shiva-Shakti Zoek je Zelfrealisatie (de vrijheid van oneindige Onbewogenheid en eindeloze dynamiek), dan betekent dit dat je ook je comfortzone dient te verlaten en achter je boeken en schermpjes vandaan dienen te komen om de volheid van het grote onbekende Mysterie in gaan. Het is het grote stralende Mysterie van je Ware Natuur waarin je uiteindelijk zult oplossen om ermee samen te vallen. There is a new way to explore the earth! Via Zelfrealisatie (Eenheid, Verlichting en Bevrijding) word je weer dat wat je in essentie altijd bent geweest: het Absoluut Stralende, het Grote levende Mysterie! Wil je meer en uitvoeriger lezen over ‘Wat is Satsang?’, ga dan naar het artikel over ‘Wat is Satsang?’, in mijn Satsang Magazine op Satsangmagazine.nl
Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken.
Satsang logo gold

Open Satsang met Randolph

Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden Bilthoven of Lage Vuursche (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.30 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Satsang eagle gold

Aanmelden voor Satsang

Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Sociale media Facebook
Meester Cheng maan stempel gold Meester Cheng zon stempel gold Meester Cheng eclips stempel gold
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Aanmelden
Aanmelden
Satsang met Randolph | Woudkapel, Bilthoven Satsang met Randolph | Ibiza
Donaties Credits Agenda Agenda Contact Contact Een eeuwenoude bevrijdingsweg...

Locaties satsang met Randolph

© Copyright 2020 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, satsang.earth, journal.earth, Randolph, Alle rechten voorbehouden, All rights reserved.

Wat is Satsang?

Satsang en Satya Satsang met Randolph

Home Home Over Randolph Over Randolph Tradities Tradities Realisaties Realisaties Meester Cheng Meester Cheng Home Home Inleiding Inleiding Satsang.earth Satsang.earth Aanmelden Aanmelden Interviews Interviews Video Video Agenda
Agenda
Contact
Contact
Aanmelden
Aanmelden
Blog
Blog
Laten we nu eens kijken wat Satsang met Randolph precies inhoudt…
Door in Satsang met Randolph te verkeren wordt realisatie doorgegeven. Onomwonden, direct en spontaan... Al dan niet met woorden. Er worden in Satsang vragen gesteld, maar zowel de vraag als de vraagsteller worden direct naar hun oorsprong geleid. Er is eerder een ongedaan maken, dan beantwoorden. De verwarring van ‘iemand’ tot autoriteit maken en dan met zo’n ‘leermeester’ het spel van vraag en antwoord spelen over hoe je moet leven of om kennis of spirituele normen en waarden te verzamelen, is in ieder geval niet wat er hier gebeurt… De mind in zijn eindeloze creativiteit kan vanuit oneindig veel optieken vragen blijven stellen en naar antwoorden verlangen. Maar de levende Waarheid is autoriteitloos: je kunt het niet raadplegen over hoe je moet leven of ‘wat het juiste is’. In je Ware Natuur heerst enkel een Natuurlijke orde die vanuit je Bron oprijst en die niet van ‘buiten af’ opgelegd kan worden, noch ‘van binnen uit’ mentaal of spiritueel beredeneerd kan worden. Je Ware Zelf kenmerkt zich juist door de afwezigheid van een kunstmatige mentale ordening en de afwezigheid van systematiseren. Deze vrijheid moet je wel aankunnen. Je kunt er in je ontwikkeling enkel aan toe zijn. Vrijheid kent geen preferentie of waarde toekenning aan één van de twee (van de vele) tegendelen. Voor je Ware Natuur bestaat er geen ‘goed’ of ‘kwaad’, ‘werkelijk’ of ‘onwerkelijk’, ‘echt’ of ‘onecht’,… ga zo maar door. In Satsang en de Advaita Vedanta onderhouden we daarom geen ‘waarheid-onwaarheid’-paradigma. We kijken enkel naar wat er transformerend werkt en niet werkt. Het kenmerk van de levende Waarheid is juist dat je er niets aan kunt ontlenen. Zoveel speelruimte moet je wel aankunnen. Alle referenties, projecties en bespiegelingen vallen er in weg. Dit neemt niet weg dat je hier in een enorme levendige liefdevolle intensiteit verkeert. Hier is de uitnodiging om in eenheid te ontwaken, de verlichte staat te realiseren, in het Hart verloren te raken en als het Stralende te herrijzen om tot de uiteindelijke Bevrijding te komen... Welkom bij de Realisatie van de uiteindelijke Bevrijding!”

Wat is satsang?

Satsang of Satsangha betekent letterlijk ‘vereniging met Zijn’ en ‘de vereenzelviging met de Waarheid’ (die je van nature bent). Een nog betere omschrijving voor Satsanga (satsang) is ‘samenvallen met de ongemanifesteerde Waarheid’ (Satya). Satya betekent: de Absolute Waarheid, het Stralende Hart, het Oorspronkelijke. Maar omdat niet zoveel zoekers hiertoe in één keer in staat zijn, begint Satsang met ‘het samen zijn in en de ontmoeting van de gemanifesteerde Waarheid’, de Zijnstoestand. Dankzij dit samenvallen met het Zijn, raken al je innerlijke conflicten, stagnaties en problemen opgelost. Je leven bestaat dan nog enkel uit avonturen en uitdagingen…

Wat is de betekenis van satsang?

Randolph’s Satsang-avonden, Satsang-dagen en Satsang-weekends, vinden plaats in Bilthoven en elders in Nederland. De intensive weken zijn een paar keer per jaar op eilanden als Schiermonnikoog, Ibiza, Mallorca of Menorca.

Waar vind ik satsang met Randolph?

Satsangs zijn bevrijdingsbijeenkomsten betreffende je Ware natuur. Satsang betekent ‘ontmoeting in de Waarheid die je van nature bent’. Ontmoeting in de ware zin van het woord: ont-moeting… niet meer moeten… Satsang staat bekend als een directe weg met een onmiddellijke benadering die los staat van filosofie, religie, verering, rituelen, concepten, specifieke technieken en methoden, ookal is het er op geen enkele wijze mee in conflict. Satsang laat je zien dat er voor Zelfrealisatie niets wezenlijks veranderd hoeft te worden en laat je beseffen dat je enerverende bestaan zich altijd om en in het stille Hartcentrum afspeelt. In Satsang wordt noch autoriteit in ‘een ander’, noch autoriteit in ‘jezelf' geprojecteerd. Deze bevrijdingsweg van het Uiteindelijke of Absolute heeft zijn oorsprong in India en de Himalaya en wordt doorgegeven via een opeenvolging van gerealiseerde leermeesters. Randolph is zo’n leermeester. Hij noemt zijn doorgave ‘The transmission of Heart and Space’....
Aanwezige: “Ik zie tegenwoordig allerlei zaken die men met satsang betiteld. Klopt dat wel?” Randolph: “Ik wil daar hier kort wel wat op zeggen. Wil je dat ik wat uitgebreider in ga op wat satsang werkelijk is, verwijs ik naar een interview op het Satsangmagazine.nl Ik weet niet of je het ooit hebt beseft, maar alles wat een mens doet - iedere spirituele beweging of doorgave -, heeft een exoterische versie, een esoterische versie en een Realisatie versie… - Exoterisch betekent oppervlakkige kennis gericht op algemene ideeën en inzichten die gebaseerd zijn op consensus ‘van buitenaf’ en niet afkomstig zijn uit ‘het eigen innerlijk’. - Esoterie wordt meestal vertaald met kennisvergaring ‘voor ingewijden’, maar een betere betekenis is ‘interne kennisvergaring’, ‘kennisvergaring door verder naar binnen te gaan’ of ‘kennisvergaring via eigen ervaring’. Esoterisch betreft dus zelf ontdekte diepere kennis gebaseerd of gericht op ideeën, inzichten en ervaringen die afkomstig zijn van ‘innerlijke wijsheid’. - Zelfrealisatie of Zelfverwerkelijking betreft het versmelten met en het worden overgenomen door een geopenbaarde nieuwe ruimere Werkelijkheid. In de natuurlijke volgorde van openbaring, spreken wij van Eenheid, Verlichting en Bevrijding. Zo gebruikt men tegenwoordig Satsang niet alleen voor Zelfrealisatie, maar benadert men satsang helaas ook exoterisch en esoterisch. Helaas leiden exoterische en esoterische benaderingen van satsang niet naar Zelfrealisatie, ze blokkeren het eerder. Er bestaat namelijk een wetmatigheid die zegt: “Je krijgt van waaruit je vertrekt”. Vertrek je vanuit de illusie van een persoon, dan krijg je een uitbreiding daarvan. Vertrek je vanuit een beperking, dan krijg je nog meer beperking. Al het exoterisch tot je nemen van kennis en al het esoterisch ‘doe-het-zelven’, verlengt de ‘blinde vlek’ van waaruit je vertrekt. Wat je ook leest, hoeveel spirituele boeken, spirituele ‘cursussen’ en filmpjes je ook op het internet volgt of bekijkt, je brengt het altijd weer terug naar het niveau van waaruit je vertrekt. Dat is ook de reden waarom je bij mij alleen live Satsang krijgt en dus ook geen satsangfilmpjes van mij op het internet vindt. Wanneer een zoektocht via het lezen van boeken verloopt of via geluidsfragmenten en filmpjes op het internet, maar ook via een online video verbinding, dan is dat geen Satsang. Het kenmerk van Satsang is de directe overdracht en dat je direct live aanspreekbaar bent. Dan kan een leraar zien wat je doet en in welke valkuilen je trapt. De directe transmissie is juist de kracht van Satsang en essentieel voor Zelfrealisatie. Vandaar dat Satsang in mijn traditie wordt aangeduidt met ‘The transmission of Heart & Space’. Wanneer er geen directe overdacht is, stagneer je wat Zelfrealisatie betreft alleen nog maar meer. Je zou haast kunnen zeggen dat je je eigen graf graaft. Eén van mijn leermeesters, Ramana Maharshi, sprak van ‘exercises in selfdeception’. Oefeningen in het jezelf voor de gek houden. Derhalve noemen ze mijn traditie ‘het Directe Pad’. Om al deze moeilijkheden te voorkomen, zeggen wij: “Wanneer je klaar bent voor het grote spirituele avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen...” Ben je geschikt voor Zelfrealisatie dan is ‘je kennisvergaring aan het einde van zijn latijn’ en ben je het ‘doe-het-zelven’ helemaal zat. Het is geen schande om iemand nodig te helpen die je verder helpt waar je jezelf niet verder kunt helpen. Nisargadatta Maharaj zou dit juist een mijlpaal noemen in je zoektocht. Alexander Smit zei dat je net als je een moeder nodig hebt om geboren te worden, je een leermeester nodig hebt om tot Verlichting te komen. Je hebt iemand nodig die je ‘blinde vlekken’ laat zien. Je hebt iemand nodig die je laat zien dat je niemand nodig hebt…” Aanwezige: “Wanneer je klaar bent voor het grote spirituele avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen.’... En dan moeten we achter onze boeken en schermpjes vandaan komen om daadwerkelijk naar jou Satsangs te gaan?” Randolph: “Yes… Omdat de meeste mensen in deze tijd en maatschappij voornamelijk in stress leven, zoeken de meeste mensen in eerste instantie naar een stress-loze, vredige, onbewogen constante toestand en heeft men de neiging om enkel de constante factor van Gewaarzijn op te zoeken en deze te benadrukken. Heb je deze onbewogen vrijheid eenmaal gevonden en gerealiseerd, dan heeft deze gerealiseerde Vrijheid als natuurlijk gevolg dat hiermee ook de inhoud van Gewaarzijn vogelvrij wordt verklaard en deze volledig wordt vrijgegeven. De natuurlijke ‘partner’ van het onbewogen Gewaarzijn is de bevlogen dynamiek van de levenskracht. Eén invalshoek van Zijn is zijn ‘de gewaarzijnde achtergrondelijke ruimtelijkheid’. De andere invalshoek van Zijn is haar ‘bewegelijke energetische dynamiek’. Gewaarzijn én levenskracht. Shiva én Shakti. Omdat beide keerzijden van de munt - beide eenheidelijke invalshoeken - onlosmakend zijn, spreken we van Shiva-Shakti Zoek je Zelfrealisatie (de vrijheid van oneindige Onbewogenheid en eindeloze dynamiek), dan betekent dit dat je ook je comfortzone dient te verlaten en achter je boeken en schermpjes vandaan dienen te komen om de volheid van het grote onbekende Mysterie in gaan. Het is het grote stralende Mysterie van je Ware Natuur waarin je uiteindelijk zult oplossen om ermee samen te vallen. There is a new way to explore the earth! Via Zelfrealisatie (Eenheid, Verlichting en Bevrijding) word je weer dat wat je in essentie altijd bent geweest: het Absoluut Stralende, het Grote levende Mysterie! Wil je meer en uitvoeriger lezen over ‘Wat is Satsang?’, ga dan naar het artikel over ‘Wat is Satsang?’, in mijn Satsang Magazine op Satsangmagazine.nl
Voordat we wat specifieker ingaan op wat satsang met Randolph inhoudt, behandelen we eerst wat algemene en veel gestelde vragen over wat satsang is…
Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang- weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan.
Satsang golden eagle

Aanmelden voor Satsang

Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang- weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan.
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Satsang logo gold
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Meester Cheng maan stempel gold Meester Cheng zon stempel gold Meester Cheng eclips stempel gold