Over Randolph Satsang Satsang Lage Vuursche Lage Vuursche Agenda Agenda
Een eeuwenoude bevrijdingsweg... Een eeuwenoude bevrijdingsweg... “I “I Eagle: satsang & Advaita Vedanta met Randolph op de Canarische eilanden Randolph 2: satsang & Advaita Vedanta met Randolph op de Canarische eilanden D D R R E E Satsangs Satsang Satsangs zijn ontmoetingen in de Waarheid die je van nature bent, waarbij noch autoriteit in ‘een ander’, noch autoriteit in ‘jezelf' wordt geprojecteerd. Deze bevrijdingsweg van het Uiteindelijke of Absolute heeft zijn oorsprong in India en de Himalaya. Randolph noemt zijn doorgave ‘the transmission of Heart & Space’. randolph is een schakel in twee lineages van doorgave. De eerste is de doorgave van de realisatie van het Hart, van Ramana Maharshi via Selvarajan Yesudian. De tweede is Zelfrealisatie in de lijn van de Navnath Sampradaya, van Nisargadatta Maharaj via Alexander Smit. Randolph’s doorgave heet o.a. het Directe Pad, omdat alle traditionele ‘toeters en bellen’ en omgang- en vereringsvormen zijn weggelaten. Onomwonden, wordt je in alle eenvoud en onmiddellijk naar Bron geleid....    de spil van het Directe Pad is zelfonderzoek; zaken rechtstreeks onder ogen komen en het direct schouwen in je Ware Natuur. Voorbij ‘ik voel me ellendig’ of ‘ik ben gelukkig’ is er IK BEN, Kennendheid, Gewaarzijn... een werkelijke en oprechte realisatietocht kan via het ontwaken in eenheid en verlichting zelfs daar nog aan voorbij gaan. Gewaarzijn is dan niet het eindstation, maar de brug naar de uiteindelijke Bevrijding. Het betreft hier het opgaan in het Stralende Hart, de realisatie van het Absolute. Het spiegelcircuit van het bestaan gaat hier over in het Broncircuit. De mind zinkt in het Hart en lost op. Vervolgens is het mogelijk dat de levenskracht als een feniks hernieuwd kan oprijzen. Randolph noemt dit ook wel Verlorenheid en Bevrijding: “Verlies je laatste voorwaarde, verlies je belang in Gewaarzijn, het bewuste, je investering in de zijnstoestand. Hervind de schat, de diamant van de Levende Liefde die onvoorwaardelijk en onmiddellijk is en geen begin of einde kent. Het accepteren van dit geschenk, dat ieders geboorterecht is, vraagt slechts één ding: de totale acceptatie en opgave van alles wat je dacht te zijn...” Satsangs Satsang Satsang Mallorca Satsang Mallorca ieder mens heeft recht op wezenlijk geluk en vrij zijn van nodeloos lijden. Via Satya Satsang en Advaita Vedanta is het mogelijk om de ongekompliceerde Openheidheid en Vrijheid in je bestaan weer terug te vinden. Het woord Satsang komt oorspronkelijk uit India en de Himalaya en betekent ‘ontmoeting in Zijn’. Satsangs zijn ontmoetingen in de Waarheid die je van nature bent. Ont-moetingen in de ware zins des woord: niet-moeten. Je moet nergens heen, je moet niets voor elkaar krijgen en je hoeft niets te vermijden. Satya Satsang en Advaita Vedanta worden gegeven en doorgegeven via een opeenvolging van leermeesters. Randolph is zo’n leermeester... Ohm-teken: satsang & Advaita Vedanta met Randolph op de Canarische eilanden satya Satsang en Advaita Vedanta staan voor een eeuwenoude traditionele bevrijdingsweg. Ze zijn het directe pad voor mensen die hun Ware Natuur willen realiseren en hun bestaan steeds meer laten opnemen en overnemen door het levende Mysterie. Satya betekent: de absolute Waarheid, het Stralende Hart, het Oorspronkelijke. Satya Satsang laat je zien dat er voor Zelfrealisatie niets wezenlijks verandert hoeft te worden en laat je beseffen dat je enerverende bestaan zich altijd om en in dit stille Hartcentrum afspeelt. 
Satsang & Advaita Vedanta met Randolph Open Satsang: iedere Zondag-avond & Woensdag-avond (kijk op actuele agenda) Aanmelden i.v.m. de locatie  je krijgt een dan mail terug… Tijd: 19.30- 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur Satsang-dagen & weekends 2 x per maand (kijk op actuele agenda) Satsang-weken (Intensives) 4 x per jaar (ieder seizoen) (kijk op actuele agenda)                                 
anneer je klaar bent voor het grote spirituele avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen...   anneer je klaar bent voor het grote spirituele avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen... W
Satsang & Advaita Vedanta met Randolph in Lage Vuursche… Rond het boshuisje van Meester Cheng in Lage Vuursche zijn de uitgestrekte dichte bossen pas echt magistraal te noemen. We laten de populaire pannenkoekhuizen achter ons en vervolgen onze weg dieper in het bos. Zwervend door de glooiende landschappen van de Utrechtse heuvelrug en de fonkelende speling op het water van het pluismeertje ontmoetend, vinden onszelf weer terug op het uitnodigende zachte gras van een open weitje, omzoomd door wiegende bomen. Vrede zelf lijkt neer te dalen, terwijl we de zon langzaam zien zinken, de hemelse kleuren vervoeren ons, wat een heerlijk schouwspel. Een satsang van 2 uur hier in Lage Vuursche, wordt zo al snel ervaren als een eeuwigheid…   
Over Randolph Over Randolph Tradities Tradities Realisaties Realisaties Interviews Interviews Meester Cheng Meester Cheng Home Home Inleiding Inleiding Satsang met Randolph op Ibiza logo
Blijf op de hoogte Meld je aan voor het laatste nieuws en de Open Satsang agenda. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Open Satsang met Randolph. Elke woensdag- en zondag-avond Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Eenheid » Verlichting » Bevrijding          Satsang & Advaita Vedanta met Randolph in Lage Vuursche Eenheid » Verlichting » Bevrijding          Satsang & Advaita Vedanta met Randolph   Lage Vuursche
Blijf op de hoogte Meld je aan voor het laatste nieuws en de Open Satsang agenda. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken Aanmelden voor Satsang
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog Satsang Lage Vuursche Satsang Lage Vuursche
Satsang Lage Vuursche
Satsang in Lage Vuursche…zwerven door de bossen, het pluismeertje, de vijvers met libellen van het kasteel Groeneveld… S S Over Randolph Over Randolph Tradities Tradities Realisaties Realisaties Interviews Interviews Meester Cheng Meester Cheng Home Home Inleiding Inleiding