Eén op één gesprekken... Eén op één gesprekken... Over Randolph  Over Randolph
        et is mogelijk een één op één gesprek met Randolph aan te vragen in de vorm van een wandelgesprek. In de openheid van zijn Satsangs is alles natuurlijk bespreekbaar. Ook onderwerpen of  problemen die men als persoonlijk of privé beschouwt. Een ieder kan in principe in Satsang alle ruimte nemen die hij of zij wil. Toch hebben mensen af en toe de wens om bepaalde zaken uit hun leven wat uitgebreider met Randolph te bespreken, of nog intensiever contact te hebben. Tijdens een wandelgesprek is dat mogelijk en heb je daar ruim anderhalf uur de tijd voor. Individuele realisatie begeleiding is een uitnodiging tot eenvoud, onmiddellijkheid en loslaten. Je leven bezien vanuit een groter perspectief... Realisatie begeleiding is een ontmoeting in de Realiteit die je van nature bent, naar de verwerk(elijk)ing van dingen vanuit deze Werkelijkheid! Een ontmoeting in de ware zin van het woord: ont-moeten, niet meer moeten... Samen kunnen we kijken waar je je op het realisatiepad begeeft en welke stappen je kunt nemen... De kosten voor een wandelgesprek zijn € 95,- incl. 21% BTW. Voor mensen met een laag inkomen € 85,- . Voor trainers, leraren en coaches: € 95,- euro excl. BTW.  Locatie: De bossen rondom zijn huis ‘Terra Viva’, Bilthoven...
H H Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Facebook Facebook Home Home Tradities Tradities Realisaties Realisaties Interviews Interviews Meester Cheng Meester Cheng Home Home Inleiding Inleiding Over Randolph