Je hebt iemand nodig die je laat zien dat je niemand nodig hebt. Sta op en wees vrij !
Ik ben het stromen in het water Ik ben het waaien in de wind Ik ben de vlam in het vuur. Ik ben het dragen van de aarde…
Bilthoven (Utrecht)) | Lage Vuursche Amsterdam | Schiermonnikoog Mechelen (België) | Ibiza (Spanje) Mallorca (Spanje) | Menorca (Spanje) Zutphen | Canarische eilanden (Spanje) Amersfoort | Castricum & Bakkum aan zee)
Selvarajan Yesudian | Satya Satsang Meester Cheng stempel zon
De eerste yogi die naar europa kwam
Yesudian
Selvarajan
Eenheid » Verlichting » Bevrijding Ga verder, ga voorbij... stop in je spirituele zoektocht niet ‘halverwege de berg’.
Satsang logo
Biografie Selvarajan Yesudian (1916-1998) Selvarajan Yesudian, zoon van een artsen echtpaar uit Madras, kreeg in zijn jeugd bijna alle ziekten die er maar mogelijk waren tot hij enkel nog vel over been was. Dankzij een onbreekbare wil om te leven en later de teachings van zijn leermeesters, overwon hij alle gebreken en herwon hij zijn gezondheid. Men vond het toentertijd een wonder dat hij het allemaal overleefd had. In 1936 verliet Yesudian India en belandde in Boedapest om medicijnen te gaan studeren. Door zowel zijn westerse studie als zijn oosterse scholing in het Yogasysteem en de Ayurveda, zag Yesudian het als zijn taak om ziekte en heling niet als een louter lichamelijk probleem te behandelen. Naar zijn visie was ziekte ook een uitvloeisel van een verstoorde geest: “Het gaat om de totaliteit van mens zijn, niet alleen heling op het fysieke vlak, maar om de zielenheil van de mensheid en de volledige .
Selvarajan Yesudian: “Laten we alle grenzen van ras overschrijden! Laten we alle grenzen van nationaliteit en godsdienst achter ons! Laten we de grenzen van ruimte en tijd te boven aan! Laten we stilstaan bij onszelf en een pelgrimstocht maken naar de onuitputtelijke bron van de Waarheid in ons Hart... Laten we ons onderdompelen in de rivier van de Waarheid, ongeacht waar die stroomt! Laten we de enggeestige kleren van de godsdiensten afleggen en ons hullen in het gewaad van de Waarheid, dat blinkend wit is als de zon. Laten we ons ervan bewust worden dat we allen behoren tot één wereldomvattende mensenfamilie, ook al hebben we niet allemaal dezelfde huidskleur, ook al spreken we verschillende talen en houden we er verschillende gewoonten en verschillende godsdiensten op na. Laten we de handen ineenslaan en tezamen de taal van het Hart spreken, de taal van Liefde en Waarheid. Ieder van ons die in deze tijd leeft, is bewust of onbewust, getuige van een hoogst interessant verschijnsel: het ontwaken van de mensheid op een hoger plan van bewustzijn. Volkeren en landen die tot nu toe in duisternis en onwetendheid leefden, ontwikkelen een groeiend zelfbewustzijn. Deze wereldwijde bewustwording is een gezond teken, maar zij eist haar tol in de vorm van menselijk lijden. Vanuit een hoger standpunt bekeken is dit lijden echter gerechtvaardigd, omdat het een ontwikkeling dient die op de lange termijn tot eenheid zal voeren. De wijdverspreide verdeeldheid op deze aardbol is slechts uiterlijke schijn, want de stuwende kracht achter alle gebeurtenissen in dit universum stoelt op eenheid. Hiermee blik ik wellicht ver vooruit, maar alles heeft zijn tijd nodig om vaste vorm aan te nemen. Het brandende verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid is alom aanwezig en verspreidt zich als een lopend vuur, dat zich door niets of niemand laat beteugelen. De mens is een mysterieus wonder... De begrensdheid van zijn dagen eist van hem, dat hij uit zijn dromerige sluimer ontwaakt, opdat hij de kracht van zijn wezen en de onbegrensdheid van zijn Zelf leert kennen... Sedert duizenden jaren vorst de mens onvermoeid op zoek naar een oplossing van het grote geheim, het Mysterie. Er zijn velen geweest, die het op zich genomen hebben, het geheim mens te ontraadselen, doch weinigen gelukte het dit tot spreken te brengen. Hun onvermoeid streven, het stalen uithoudingsvermogen en het verlangen, waarmee ze de Waarheid trachtten te veroveren, was vruchtdragend: hun geest werd ver- licht en voor hen lag het hele geheim van het Zijn uitgespreid. Zij begrepen het leven, konden de allerlaatste oorsprong schouwen en voor hen opende zich de weg, die wegvoert van het leed naar Vrijheid, Geluk, Zaligheid. Zij wisten dat deze toestand voor ieder mens apart te bereiken is en de zo Verlichten begonnen uit erbarmen de in leed smachtende mensen te leren, hun de weg naar verlossing, naar Bevrijding wijzend.”
“Naar de top voeren verschillende wegen. Menigeen zal de gemakkelijkste serpentine weg nemen (de weg met brede kronkelingen)… Een ander zal de weg verkorten en een steiler (en smaller) pad kiezen. Tenslotte zullen er ook nog zijn, die de kortste weg nemen en de steile rotswanden beklimmen…”
Selvarajan Yesudian |  het Directe Pad Selvarajan Yesudian |  Satsang
aarde”.In zijn zoektocht ontmoet hij de mystica Elisabeth Haich (met name bekend via het boek ‘Inwijding’) die toentertijd ook in Boedapest woonde en met wie Yesudian voordrachten en cursussen over Hatha- en Raja-yoga ging geven. Samen schreven ze het misschien wel meest verkochte en gelezen Yoga boek dat er is: ‘Sport en Yoga’. Wereldwijd zijn er hier-van vier miljoen exemplaren verkocht. En samen zetten ze de eerste yogascholen in Oost-Europa en later in Midden-Europa op. Toen door de oorlog de situatie in Hongarije onhoudbaar werd, vluchtten ze het land uit en deden een poging om in de voet-sporen van Swami Vivekananda naar Californië te reizen. In 1948 belandden ze uiteindelijk in Zwitserland. Hier openden ze verschillende yogascholen waaronder de in Zürich internationaal bekende ‘Yoga-Schule Yesudian -Haich’. Gedurende zijn leven stond Yesudian in contact met vele westerse en oosterse wijzen en yogi's zoals Paul Brunton. In het bijzonder was hij sterk verbonden met Swami Vivekananda en Sri Ramana Maharshi.
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Satsang logo gold Alexander Smit Alexander Smit Nisargadatta Maharaj Nisargadatta Maharaj » » » » » » Ramana Maharshi Ramana Maharshi Selvarajan Yesudian Satya satsang logo
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, Randolph, Alle rechten voorbehouden, All rights reserved.
Aanmelden voor Satsang Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken.
Open Satsang met Randolph Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
satsang eagle gold Tradities Over Randolph Over Randolph Realisaties Realisaties Meester Cheng Meester Cheng Home Home Inleiding Inleiding Open Satsang Open Satsang Open Satsang Satsang.earth Satsang.earth Aanmelden Aanmelden Interviews Interviews Satsang butterfly
Satsang logo gold
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es,Satsang.eu, Satsang.uk
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Over Randolph Randolph Tradities Blog Journal Meer Satsang.nl Meester Cheng Master Cheng Advaita Vedanta Nieuwsbrieven Mokshamedia Open Satsang mijnbedrijf Satsang Amsterdam mijnbedrijf Meester Cheng boeken mijnbebrijf
Open Satsang… Bilthoven (Utrecht) Lage Vuursche Amsterdam Amersfoort Zutphen Schiermonnikoog Mechelen (België) Ibiza (Spanje) Mallorca (Spanje) Menorca (Spanje) Canarische eilanden… Opensatsang posts Meestercheng posts Satsang Amsterdam posts
Websites Satsang.earth Satsang.es Satsang.eu Satsang.uk Satyasatsang.nl Satsangs.nl Opensatsang.nl Meestercheng.nl Mastercheng.com Journal.earth
Land en je taal Nederlands Engels Spaans Sociale media Facebook
Aanmelden voor Satsang
Yesudian Selvarajan Alexander Smit Alexander Smit Nisargadatta Maharaj Nisargadatta Maharaj Ramana Maharshi Ramana Maharshi
“Naar de top voeren verschillende wegen. Menigeen zal de gemakkelijkste serpentine weg nemen (de weg met brede kronkelingen)… Een ander zal de weg verkorten en een steiler (en smaller) pad kiezen. Tenslotte zullen er ook nog zijn, die de kortste weg nemen en de steile rotswanden beklimmen…”
Selvarajan Yesudian |  het Directe Pad Selvarajan Yesudian Satsang logo Agenda Agenda Contact Contact Home Home Meester Cheng stempel zon Satsang butterfly Blog Blog
Selvarajan Yesudian, zoon van een artsen echtpaar uit Madras, kreeg in zijn jeugd bijna alle ziekten die er maar mogelijk waren tot hij enkel nog vel over been was. Dankzij een onbreekbare wil om te leven en later de teachings van zijn leermeesters, overwon hij alle gebreken en herwon hij zijn gezondheid. Men vond het toentertijd een wonder dat hij het allemaal overleefd had. In 1936 verliet Yesudian India en belandde in Boedapest om medicijnen te gaan studeren. Door zowel zijn westerse studie als zijn oosterse scholing in het Yogasysteem en de Ayurveda, zag Yesudian het als zijn taak om ziekte en heling niet als een louter lichamelijk probleem te behandelen. Naar zijn visie was ziekte ook een uitvloeisel van een verstoorde geest: “Het gaat om de totaliteit van mens zijn, niet alleen heling op het fysieke vlak, maar om de zielenheil van de mensheid en de volledige aarde”.In zijn zoektocht ontmoet hij de mystica Elisabeth Haich (met name bekend via het boek ‘Inwijding’) die toentertijd ook in Boedapest woonde en met wie Yesudian voordrachten en cursussen over Hatha- en Raja-yoga ging geven. Samen schreven ze het misschien wel meest verkochte en gelezen Yoga boek dat er is: ‘Sport en Yoga’. Wereldwijd zijn er hier-van vier miljoen exemplaren verkocht. En samen zetten ze de eerste yogascholen in Oost- Europa en later in Midden-Europa op. Toen door de oorlog de situatie in Hongarije onhoudbaar werd, vluchtten ze het land uit en deden een poging om in de voetsporen van Swami Vivekananda naar Californië te reizen. In 1948 belandden ze uiteindelijk in Zwitserland. Hier openden ze verschillende yogascholen waaronder de in Zürich internationaal bekende ‘Yoga- Schule Yesudian-Haich’. Gedurende zijn leven stond Yesudian in contact met vele westerse en oosterse wijzen en yogi's zoals Paul Brunton. In het bijzonder was hij sterk verbonden met Swami Vivekananda en Sri Ramana Maharshi. Selvarajan Yesudian: “Laten we alle grenzen van ras overschrijden! Laten we alle grenzen van nationaliteit en godsdienst achter ons! Laten we de grenzen van ruimte en tijd te boven aan! Laten we stilstaan bij onszelf en een pelgrimstocht maken naar de onuitputtelijke bron van de Waarheid in ons Hart... Laten we ons onderdompelen in de rivier van de Waarheid, ongeacht waar die stroomt! Laten we de enggeestige kleren van de godsdiensten afleggen en ons hullen in het gewaad van de Waarheid, dat blinkend wit is als de zon. Laten we ons ervan bewust worden dat we allen behoren tot één wereldomvattende mensenfamilie, ook al hebben we niet allemaal dezelfde huidskleur, ook al spreken we verschillende talen en houden we er verschillende gewoonten en verschillende godsdiensten op na. Laten we de handen ineenslaan en tezamen de taal van het Hart spreken, de taal van Liefde en Waarheid. Ieder van ons die in deze tijd leeft, is bewust of onbewust, getuige van een hoogst interessant verschijnsel: het ontwaken van de mensheid op een hoger plan van bewustzijn. Volkeren en landen die tot nu toe in duisternis en onwetendheid leefden, ontwikkelen een groeiend zelfbewustzijn. Deze wereldwijde bewustwording is een gezond teken, maar zij eist haar tol in de vorm van menselijk lijden. Vanuit een hoger standpunt bekeken is dit lijden echter gerechtvaardigd, omdat het een ontwikkeling dient die op de lange termijn tot eenheid zal voeren. De wijdverspreide verdeeldheid op deze aardbol is slechts uiterlijke schijn, want de stuwende kracht achter alle gebeurtenissen in dit universum stoelt op eenheid. Hiermee blik ik wellicht ver vooruit, maar alles heeft zijn tijd nodig om vaste vorm aan te nemen. Het brandende verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid is alom aanwezig en verspreidt zich als een lopend vuur, dat zich door niets of niemand laat beteugelen. De mens is een mysterieus wonder... De begrensdheid van zijn dagen eist van hem, dat hij uit zijn dromerige sluimer ontwaakt, opdat hij de kracht van zijn wezen en de onbegrensdheid van zijn Zelf leert kennen... Sedert duizenden jaren vorst de mens onvermoeid op zoek naar een oplossing van het grote geheim, het Mysterie. Er zijn velen geweest, die het op zich genomen hebben, het geheim mens te ontraadselen, doch weinigen gelukte het dit tot spreken te brengen. Hun onvermoeid streven, het stalen uithoudingsvermogen en het verlangen, waarmee ze de Waarheid trachtten te veroveren, was vruchtdragend: hun geest werd verlicht en voor hen lag het hele geheim van het Zijn uitgespreid. Zij begrepen het leven, konden de allerlaatste oorsprong schouwen en voor hen opende zich de weg, die wegvoert van het leed naar Vrijheid, Geluk, Zaligheid. Zij wisten dat deze toestand voor ieder mens apart te bereiken is en de zo Verlichten begonnen uit erbarmen de in leed smachtende mensen te leren, hun de weg naar verlossing, naar Bevrijding wijzend.”
Een biografie: Selvarajan Yesudian (1916-1998)
De eerste yogi naar europa De eerste yogi naar europa
S
S S Selvarajan Yesudian |  Satya Satsang O O Tradities Over Randolph Over Randolph Realisaties Realisaties Meester Cheng Meester Cheng Home Home Inleiding Inleiding Open Satsang Open Satsang Open Satsang Satsang.earth Satsang.earth Aanmelden Aanmelden Interviews Interviews
Locaties satsang met Randolph
Aanmelden voor Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang- weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
satsang eagle gold