Home
Aanmelden
Satya Satsang inleiding Inleiding in Satsang Satyasatsang logo red Een inleiding...

Van zoeken naar Realiseren...

Ieder mens kent wel van die sublieme momenten in zijn leven, waarin alles zich - als een donderslag bij heldere hemel - plotseling in een ongekende stralende stilte afspeelt. Het hart explodeert, alles stroomt, verliefd dwaal je rond in de heerlijkheid van een extatisch universum. Die magische momenten komen schijnbaar onaangekondigd op, onverklaarbaar, uit het niets… en dan verdwijnen ze meestal weer.
Explosie Satyasatsang Aum Satyasatsang O O Donaties Donaties Credits Credits » » » » Agenda Agenda » »
Het wonderlijke was... je hoefde er niet voor te veranderen. Het kwam over je. Niets hoefde te verdwijnen, want alles was er, net zoals altijd: de bomen, de zon, de lucht, de mensen… en toch was alles anders. Dezelfde bomen, mensen, gebeurtenissen, baadden ineens in een mysterieus Licht dat alles ongekend levend maakte en alles liet ‘zingen en dansen’… Dit is de realiteit zonder filtering en zonder bemiddeling van de mind: de werkelijkheid zonder voorwaarden en condities, naakt en ongecompliceerd. Op de één of andere manier had er een tijdelijke perspectief verschuiving plaatsgevonden... De meeste mensen vragen zich dan af: “Wat is er in godsnaam gebeurd?”, “Hoe krijg ik dat terug of kan ik er weer naar toe?” “Hoe heeft het zich voltrokken?” Een zoektocht is geboren...
Contact Contact Meester Cheng stempel zon
Ook mijn zoektocht is ooit zo begonnen. Ik wist dat wat ik zocht er al die tijd moest zijn, maar om de één of andere manier kon ik er niet bij of naartoe... In een poging de sleutel te vinden ging ik psychologie studeren. Daar sprak men over ‘piekervaringen’. Uit onderzoek bleek dat een mensenleven slechts een handjevol piekervaringen kende… In mijn bestaan waren dat: die ene zonsondergang aan het strand, het moment dat mijn eerste leermeester Selvarajan Yesudian me in de ogen keek, de geboorte van mijn kinderen... Ik zag om mij heen dat de meeste mensen genoegen namen met dit handje vol piek-momenten. Mijn omgeving en de maatschappij probeerden mij ervan te overtuigen dat het niet reëel was, maar op de één of andere manier wist ik dat deze ongefilterde ‘naaktheid’ ergens permanent bestond en niet aan verandering onderhevig was. Ik zag dat mensen op allerlei manieren aan de dagelijkse sleur probeerden te ontsnappen. Ik zag ze in ontkenning gaan en het leven vermijden of zich juist in allerlei fantasieën onderdompelen. Ik verbaasde me over hoe het merendeel der mensen hun leegte probeerde op te vullen met allerlei geld- en machtsmiddelen of spirituele aandachtstrategieën en - als dat niet lukte of toch geen wezenlijke
Het Stralende Satyasatsang Het Schitterende Satyasatsang

Waar vind je Satsang & Darshan met Randolph?

Een Inleiding

Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Home Home En En Wat is Satsang… Wat is Satsang…
©
Over Randolph Over Randolph Tradities Tradities Realisaties Realisaties Meester Cheng Meester Cheng Meester Cheng Interviews Interviews Over Randolph Over Randolph Over Randolph Tradities Tradities Tradities Realisaties Realisaties Realisaties Meester Cheng Meester Cheng Meester Cheng Inleiding Inleiding Inleiding Satsang.earth Satsang.earth Aanmelden Aanmelden Interviews Interviews Video Video Contact Contact Blog
Blog
Bio Bio
bevrediging gaf - naar allerlei geestverruimende middelen grepen of zich in ‘seks, drugs en rock & roll’ storten. Op de één of andere manier wist ik dat ervaringen, opluchting of compensatie helemaal niets te maken hadden met het wezenlijke geluk dat altijd Is. Maar de grote vraag was hoe een mens weer de weg terug vindt… Mijn aandacht zwierf over the face of the earth om aan mijn verlangen tegemoet te komen en zocht ik naar mensen die mij konden helpen. De meeste ‘leraren’ probeerden mij ervan te overtuigen dat ik van alles moest gaan doen: werken aan ‘mezelf’, aannemen dat er iets in me niet goed was en dit vervolgens bestrijden, proberen zonder gedachten te zijn, onthouding, via ontspanning ontkrampt raken, mediteren... Maar ik zocht iets dat onschuldig, naakt, direct toegankelijk en moeiteloos was en niets uitsloot. Ergens voelde ik ook dat voor mij het antwoord juist lag in de totale aanvaarding van het volle leven. Uiteindelijk ontmoette ik verschillende waarachtige leermeesters... Zij lieten me zien dat ik door mijn indirectheid er vanuit ging dat ik niet direct in en vanuit het Licht leefde en hier compleet overheen keek en voelde. Zij toonde me dat ik in een collectieve zinsbegoocheling was getrapt en lieten me ervaren ‘dat mijn zoeken plaats vindt in het Gezochte’! De grote zoektocht der mensheid is volledig gebaseerd op het overkijken en overvoelen van wat er onmiddellijk is en wat het meest voor de hand ligt. Zij lieten me onder ogen komen dat alle menselijke ‘doelgerichtheden’, ‘motivatie-systemen’ en ‘zoekbewegingen’ gebaseerd zijn op het vermijden van wat Is, om vervolgens via het uitgangspunt van ‘gebrek en problematiek’ in eindeloze gangenstelsels en mystificatie verloren te raken. ‘Zoeken’ - opereren vanuit gebrek en problematiek - ontstaat juist vanuit de verwarringen van de mind en liet mij juist over Waarheid heen kijken en voelen. Deze waarachtigen maakten me duidelijk dat de eerste stap in mijn realisatietocht onmiddellijk in en vanuit Vrijheid en Waarheid moest beginnen. Anders was mijn zoektocht slechts gebaseerd op wat zij noemden: excercises in selfdeception... Wilde ik het Lichtpad volgen dan moest ik ook direct vanuit het onmiddellijke Licht beginnen! Door de teachings en begeleiding ontdekte ik langzaam maar zeker de wetmatigheden die aan de basis lagen van wat aanvankelijk een mysterieuze verschuiving van perspectief leek. Ik ervoer de wereld en mijn realiteit steeds meer door totaal andere ogen. Dat wat via tv, het internet, de kranten, het massa- bewustzijn en zelfs de spirituele systemen tentoon-gespreid werd en waardoor de mensen om mij heen totaal in beslag genomen waren, had niets met de sublieme, tedere en liefdevolle onmiddellijke openbaringen van wat altijd Is, te maken ontwaakte meer en meer uit de droom die ‘het leven’ werd genoemd en werd steeds minder heen en weer geslingerd door het krachtenspel. In de jaren die volgden werd ik met hulp van mijn leermeesters door alle klassieke valkuilen van de mind geloodst, totdat - via de realisaties van ontwaken in Eenheid en Verlichting - de uiteindelijke Bevrijding zich openbaarde...” Bezoeker: “Je spreekt in je Satsangs over dingen als ‘inwijding’, ‘het Stralende’ en ‘het betreden van Het Koninkrijk’, ik moet even wennen aan die termen…” Randolph: “In iedere cultuur hebben ze hier hun eigen woorden voor, en ze kunnen verschillende invalshoeken uitdrukken. Bijvoorbeeld via de invalshoek ‘identiteit’, spreekt men over God of Brahman, maar dan krijg je al snel dat gedoe met het ‘buiten’ of ‘binnen’ jezelf plaatsen van een opperwezen of een almacht. Via de invalshoek van ‘staten’ spreekt men bijvoorbeeld over eenheid en verlichting. Maar via de mind met al zijn machtsspelletjes krijg je dan weer dat die staten geclaimd worden. En dat mondt bijna altijd uit in mind-realisaties (door split-mind schijnbaar geclaimde realisaties) en esoterische discussies. Waar ik naar verwijs is altijd een machtsloze en claimloze vrije Realiteit. In bijvoorbeeld de joods-christe- lijke traditie gebruikt men de metafoor van Het Koninkrijk Gods om naar deze realiteit te verwijzen Helaas is deze verwijzing door de eeuwen heen beladen geraakt en op een bepaalde manier ingeburgerd. Daarmee is de zuivere verwijzing verloren geraakt en omgeven door massa’s ideeën, overtuigingen, onwaarheiden, verzinsels en spiritueel kinderlijke fantasieën. Mensen kunnen vanuit verwarring of vanuit een machttrip zich deze realiteit ook weer gaan toe-eigenen. Termen als Verlichting en Zelfrealisatie worden tegenwoordig ook te pas en te onpas gebruikt; ik spreek daarom over de uiteindelijke Bevrijding als dat wat nog aan verlichting voorbij gaat. En omdat godsdienstige en spirituele termen en verwijzingen ook regelmatig hun werkelijke kracht verliezen, probeer ik je hier een kans te geven alles weer fris te kunnen benaderen en gebruik ik een verwijzing die je waarschijnlijk nog niet kent: Satya; het Stille hartcentrum van de cycloon. Satya is een term uit het Sanskriet en betekent het stralende, het zuivere, het Uiteindelijke, vooraf aan emissie en weerstandskracht, vooraf aan het gemanifesteerde en het ongemanifesteerde. Via het Stille hart-centrum van de cycloon ontdek je de mogelijkheid van een turbulent bestaan in absolute Stilte. Door hier in Satsang direct in het stille centrum te schouwen, openbaart zich je Ware Natuur. In India noemt men dat Aparoksha Anubhuti: de onmiddellijke herkenning. De onmiddellijke herkenning, of de herkenning van het Onmiddellijke, gebeurt bij een waarachtig leermeester niet door vragen te beantwoorden; hij brengt realisatie over. De mind in zijn eindeloze creativiteit kan vanuit oneindig veel optieken vragen blijven stellen en naar antwoorden verlangen. Misschien dat je tegenwoordig in bepaalde spirituele zettingen gewend bent geraakt aan iemand die zich opwerpt als autoriteit om je vragen te beantwoorden. Ik noem dit het vraag-en-antwoord-bardo. Maar de levende Waarheid is autoriteitloos: je kunt het niet raadplegen over hoe je moet leven. Het kenmerk van de levende Waarheid is juist dat je er niets aan kunt ontlenen. Zoveel vrijheid moet je wel aankunnen. Alle referenties, projecties en bespiegelingen vallen er in weg. Dit neemt niet weg dat je hier in een enorme levendige intensiteit verkeert. De verwarring van ‘iemand’ tot autoriteit maken en dan met zo’n ‘leermeester’ het spel van vraag en antwoord spelen, is in ieder geval niet wat er hier in Satsang gebeurt. Door hier in Satsang, Sandhya en Darshan te ‘verkeren’ wordt realisatie doorgegeven. Onomwonden, direct en spontaan... Al dan niet met woorden. Er worden wel vragen gesteld, maar zowel de vraag als de vraagsteller worden direct naar hun oorsprong geleid. Er is eerder een ongedaan maken, dan beantwoorden. Kennis vergaren, ‘jezelf’ als autoriteit behouden en doorgaan met het spiritueel ‘doe-het-zelven’ levert je niets op. Hier ‘verkeren’ betekent noch autoriteit in de leermeester projecteren noch in jezelf en herkennen dat ‘iemand anders’ of ‘jezelf’ slechts illusoire optieken zijn... Hier ligt de uitnodiging om in eenheid te ontwaken, de verlichte staat te realiseren en om uiteindelijk in het Stralende verloren te raken...
Silver lining Satyasatsang Stille centrum van de cycloon
Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken.
Satsang logo gold

Open Satsang met Randolph

Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden Bilthoven of Lage Vuursche (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.30 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Satsang eagle gold

Aanmelden voor Satsang

Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Sociale media Facebook
Meester Cheng maan stempel gold Meester Cheng zon stempel gold Meester Cheng eclips stempel gold Home Home Home Home Inleiding Inleiding

Een Inleiding

Satyasatsang logo Een inleiding...  Van zoeken naar Realiseren... Explosie Satya satsang aum satya satsang O O Meester Cheng stempel zon Het Stralende Satyasatsang Silver lining Satyasatsang Stille centrum van de cycloon Het Schitterende Satyasatsang
Satya is een term uit het Sanskriet en betekent het stralende, het zuivere, het Uiteindelijke, vooraf aan emissie en weerstandskracht, vooraf aan het gemanifesteerde en het ongemanifesteerde. Via het Stille hart- centrum van de cycloon ontdek je de mogelijkheid van een turbulent bestaan in absolute Stilte. Door hier in Satsang direct in het stille centrum te schouwen, openbaart zich je Ware Natuur. In India noemt men dat Aparoksha Anubhuti: de onmiddellijke herkenning. De onmiddellijke herkenning, of de herkenning van het Onmiddellijke, gebeurt bij een waarachtig leermeester niet door vragen te beantwoorden; hij brengt realisatie over. De mind in zijn eindeloze creativiteit kan vanuit oneindig veel optieken vragen blijven stellen en naar antwoorden verlangen. Misschien dat je tegenwoordig in bepaalde spirituele zettingen gewend bent geraakt aan iemand die zich opwerpt als autoriteit om je vragen te beantwoorden. Ik noem dit het vraag-en- antwoord-bardo. Maar de levende Waarheid is autoriteitloos: je kunt het niet raadplegen over hoe je moet leven. Het kenmerk van de levende Waarheid is juist dat je er niets aan kunt ontlenen. Zoveel vrijheid moet je wel aankunnen. Alle referenties, projecties en bespiegelingen vallen er in weg. Dit neemt niet weg dat je hier in een enorme levendige intensiteit verkeert. De verwarring van ‘iemand’ tot autoriteit maken en dan met zo’n ‘leermeester’ het spel van vraag en antwoord spelen, is in ieder geval niet wat er hier in Satsang gebeurt. Door hier in Satsang, Sandhya en Darshan te ‘verkeren’ wordt realisatie doorgegeven. Onomwonden, direct en spontaan... Al dan niet met woorden. Er worden wel vragen gesteld, maar zowel de vraag als de vraagsteller worden direct naar hun oorsprong geleid. Er is eerder een ongedaan maken, dan beantwoorden. Kennis vergaren, ‘jezelf’ als autoriteit behouden en doorgaan met het spiritueel ‘doe-het-zelven’ levert je niets op. Hier ‘verkeren’ betekent noch autoriteit in de leermeester projecteren noch in jezelf en herkennen dat ‘iemand anders’ of ‘jezelf’ slechts illusoire optieken zijn... Hier ligt de uitnodiging om in eenheid te ontwaken, de verlichte staat te realiseren en om uiteindelijk in het Stralende verloren te raken...
Ook mijn zoektocht is ooit zo begonnen. Ik wist dat wat ik zocht er al die tijd moest zijn, maar om de één of andere manier kon ik er niet bij of naartoe... In een poging de sleutel te vinden ging ik psychologie studeren. Daar sprak men over ‘piekervaringen’. Uit onderzoek bleek dat een mensenleven slechts een handjevol piekervaringen kende… In mijn bestaan waren dat: die ene zonsondergang aan het strand, het moment dat mijn eerste leermeester Selvarajan Yesudian me in de ogen keek, de geboorte van mijn kinderen... Ik zag om mij heen dat de meeste mensen genoegen namen met dit handje vol piek-momenten. Mijn omgeving en de maatschappij probeerden mij ervan te overtuigen dat het niet reëel was, maar op de één of andere manier wist ik dat deze ongefilterde ‘naaktheid’ ergens permanent bestond en niet aan verandering onderhevig was. Ik zag dat mensen op allerlei manieren aan de dagelijkse sleur probeerden te ontsnappen. Ik zag ze in ontkenning gaan en het leven vermijden of zich juist in allerlei fantasieën onderdompelen. Ik verbaasde me over hoe het merendeel der mensen hun leegte probeerde op te vullen met allerlei geld- en machtsmiddelen of spirituele aandachtstrategieën en - als dat niet lukte of toch geen wezenlijke bevrediging gaf - naar allerlei geestverruimende middelen grepen of zich in ‘seks, drugs en rock & roll’ storten. Op de één of andere manier wist ik dat ervaringen, opluchting of compensatie helemaal niets te maken hadden met het wezenlijke geluk dat altijd Is. Maar de grote vraag was hoe een mens weer de weg terug vindt… Mijn aandacht zwierf over the face of the earth om aan mijn verlangen tegemoet te komen en zocht ik naar mensen die mij konden helpen. De meeste ‘leraren’ probeerden mij ervan te overtuigen dat ik van alles moest gaan doen: werken aan ‘mezelf’, aannemen dat er iets in me niet goed was en dit vervolgens bestrijden, proberen zonder gedachten te zijn, onthouding, via ontspanning ontkrampt raken, mediteren... Maar ik zocht iets dat onschuldig, naakt, direct toegankelijk en moeiteloos was en niets uitsloot. Ergens voelde ik ook dat voor mij het antwoord juist lag in de totale aanvaarding van het volle leven. Uiteindelijk ontmoette ik verschillende waarachtige leermeesters... Zij lieten me zien dat ik door mijn indirectheid er vanuit ging dat ik niet direct in en vanuit het Licht leefde en hier compleet overheen keek en voelde. Zij toonde me dat ik in een collectieve zinsbegoocheling was getrapt en lieten me ervaren ‘dat mijn zoeken plaats vindt in het Gezochte’! De grote zoektocht der mensheid is volledig gebaseerd op het overkijken en overvoelen van wat er onmiddellijk is en wat het meest voor de hand ligt. Zij lieten me onder ogen komen dat alle menselijke ‘doelgerichtheden’, ‘motivatie-systemen’ en ‘zoekbewegingen’ gebaseerd zijn op het vermijden van wat Is, om vervolgens via het uitgangspunt van ‘gebrek en problematiek’ in eindeloze gangenstelsels en mystificatie verloren te raken. ‘Zoeken’ - opereren vanuit gebrek en problematiek - ontstaat juist vanuit de verwarringen van de mind en liet mij juist over Waarheid heen kijken en voelen. Deze waarachtigen maakten me duidelijk dat de eerste stap in mijn realisatietocht onmiddellijk in en vanuit Vrijheid en Waarheid moest beginnen. Anders was mijn zoektocht slechts gebaseerd op wat zij noemden: excercises in selfdeception... Wilde ik het Lichtpad volgen dan moest ik ook direct vanuit het onmiddellijke Licht beginnen! Door de teachings en begeleiding ontdekte ik langzaam maar zeker de wetmatigheden die aan de basis lagen van wat aanvankelijk een mysterieuze verschuiving van perspectief leek. Ik ervoer de wereld en mijn realiteit steeds meer door totaal andere ogen. Dat wat via tv, het internet, de kranten, het massa-bewustzijn en zelfs de spirituele systemen tentoon-gespreid werd en waardoor de mensen om mij heen totaal in beslag genomen waren, had niets met de sublieme, tedere en liefdevolle onmiddellijke openbaringen van wat altijd Is, te maken. Ik ontwaakte meer en meer uit de droom die ‘het leven’ werd genoemd en werd steeds minder heen en weer geslingerd door het krachtenspel. .
In de jaren die volgden werd ik met hulp van mijn leermeesters door alle klassieke valkuilen van de mind geloodst, totdat - via de realisaties van ontwaken in Eenheid en Verlichting - de uiteindelijke Bevrijding zich openbaarde...” Bezoeker: “Je spreekt in je Satsangs over dingen als ‘inwijding’, ‘het Stralende’ en ‘het betreden van Het Koninkrijk’, ik moet even wennen aan die termen…” Randolph: “In iedere cultuur hebben ze hier hun eigen woorden voor, en ze kunnen verschillende invalshoeken uitdrukken. Bijvoorbeeld via de invalshoek ‘identiteit’, spreekt men over God of Brahman, maar dan krijg je al snel dat gedoe met het ‘buiten’ of ‘binnen’ jezelf plaatsen van een opperwezen of een almacht. Via de invalshoek van ‘staten’ spreekt men bijvoorbeeld over eenheid en verlichting. Maar via de mind met al zijn machtsspelletjes krijg je dan weer dat die staten geclaimd worden. En dat mondt bijna altijd uit in mind- realisaties (door split-mind schijnbaar geclaimde realisaties) en esoterische discussies. Waar ik naar verwijs is altijd een machtsloze en claimloze vrije Realiteit. In bijvoorbeeld de joods-christe- lijke traditie gebruikt men de metafoor van Het Koninkrijk Gods om naar deze realiteit te verwijzen. Helaas is deze verwijzing door de eeuwen heen beladen geraakt en op een bepaalde manier ingeburgerd. Daarmee is de zuivere verwijzing verloren geraakt en omgeven door massa’s ideeën, overtuigingen, onwaarheiden, verzinsels en spiritueel kinderlijke fantasieën. Mensen kunnen vanuit verwarring of vanuit een machttrip zich deze realiteit ook weer gaan toe- eigenen. Termen als Verlichting en Zelfrealisatie worden tegenwoordig ook te pas en te onpas gebruikt; ik spreek daarom over de uiteindelijke Bevrijding als dat wat nog aan verlichting voorbij gaat. En omdat godsdienstige en spirituele termen en verwijzingen ook regelmatig hun werkelijke kracht verliezen, probeer ik je hier een kans te geven alles weer fris te kunnen benaderen en gebruik ik een verwijzing die je waarschijnlijk nog niet kent: Satya; het Stille hartcentrum van de cycloon.
Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang- weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan.

Locaties satsang met Randolph

Satsang golden eagle
© Copyright 2020 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, satsang.earth, journal.earth, Randolph, Alle rechten voorbehouden, All rights reserved.

Aanmelden voor Satsang

Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang- weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan.
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Satsang logo gold
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Meester Cheng maan stempel gold Meester Cheng zon stempel gold Meester Cheng eclips stempel gold Over Randolph Over Randolph Over Randolph Tradities Tradities Tradities Meester Cheng Meester Cheng Meester Cheng Inleiding Inleiding
Ieder mens kent wel van die sublieme momenten in zijn leven, waarin alles zich - als een donderslag bij heldere hemel - plotseling in een ongekende stralende stilte afspeelt. Het hart explodeert, alles stroomt, verliefd dwaal je rond in de heerlijkheid van een extatisch universum. Die magische momenten komen schijnbaar onaangekondigd op, onverklaarbaar, uit het niets… en dan verdwijnen ze meestal weer. Het wonderlijke was... je hoefde er niet voor te veranderen. Het kwam over je. Niets hoefde te verdwijnen, want alles was er, net zoals altijd: de bomen, de zon, de lucht, de mensen… en toch was alles anders. Dezelfde bomen, mensen, gebeurtenissen, baadden ineens in een mysterieus Licht dat alles ongekend levend maakte en alles liet ‘zingen en dansen’… Dit is de realiteit zonder filtering en zonder bemiddeling van de mind: de werkelijkheid zonder voorwaarden en condities, naakt en ongecompliceerd. Op de één of andere manier had er een tijdelijke perspectief verschuiving plaatsgevonden... De meeste mensen vragen zich dan af: “Wat is er in godsnaam gebeurd?”, “Hoe krijg ik dat terug of kan ik er weer naar toe?” “Hoe heeft het zich voltrokken?” Een zoektocht is geboren...
Over Randolph Over Randolph Over Randolph Tradities Tradities Tradities Realisaties Realisaties Realisaties Interviews Interviews Interviews Meester Cheng Meester Cheng Meester Cheng Satsang.earth Satsang.earth Blog
Blog
Aanmelden Aanmelden Video Video Bio Bio Inleiding Home Home Donaties Donaties Credits Credits Agenda Agenda Contact Contact