Stop in je spirituele zoektocht niet ‘halverwege de berg’. 
Stop in je spirituele zoektocht niet ‘halverwege de berg’.t
Satya Himalaya Satya Satsang  Satya Satsang
Satya Satsang Ibiza Satsang logo Meester Cheng stempel Een eeuwenoude bevrijdingsweg...
Een eeuwenoude bevrijdingsweg...
Satya Satsang Randolph
Ieder mens heeft recht op wezenlijk geluk en vrij zijn van nodeloos lijden. Heeft men je ooit verteld over de mogelijkheid van een turbulent bestaan vol dynamiek en leven, dat zich tegelijkertijd afspeelt in de vrede, de vrijheid en de absolute stilte van je Ware Natuur? De verwezenlijking van zo’n turbulent bestaan midden in het hart van je leven is mogelijk via het realiseren van ‘het stille centrum van de cycloon’...
Aum Satya Satsang Flying eagle Satya Satsang
Satya Satsang en Advaita Vedanta staan voor een eeuwenoude bevrijdingsweg, waarbij Zelfrealisatie zich onmiddelijk en spontaan, maar ook via stapsgewijze openbaringen kan voltrekken. Ze vormen het directe pad voor mensen die hun Ware Natuur willen realiseren en hun bestaan steeds meer laten opnemen en overnemen door het levende Mysterie. Satya betekent: de absolute Waarheid, het Stralende Hart, het Oorspronkelijke. Advaita staat voor eenheid en Vedanta staat voor het volledig opgaan in de Natuurlijke Staat.
Home Donaties Donaties Donaties Credits Credits Credits Contact Contact Contact » » Agenda Agenda Agenda » »
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, satsang.earth, journal.earth, Randolph, Alle rechten voorbehouden, All rights reserved.
Satya eagle Over Randolph Over Randolph Over Randolph Tradities Tradities Tradities Realisaties Realisaties Realisaties Meester Cheng Meester Cheng Meester Cheng Open Satsang Open Satsang Open Satsang Inleiding Inleiding Inleiding
Satsang en Advaita Vedanta laten je zien dat er voor Zelfrealisatie niets wezenlijks veranderd hoeft te worden en laten je beseffen dat je enerverende bestaan zich altijd om en in het stille Hartcentrum afspeelt. Satsangs zijn ontmoetingen in de Waarheid die je van nature bent, waarbij noch autoriteit in ‘een ander’, noch autoriteit in ‘jezelf' wordt geprojecteerd. Deze bevrijdingsweg van het Uiteindelijke of Absolute heeft zijn oorsprong in India en de Himalaya en wordt doorgegeven via een opeenvolging van gerealiseerde leermeesters. Randolph is zo’n leermeester. Hij noemt zijn doorgave ‘the transmission of Heart & Space’...                                                                          >>  Wil je verder lezen, scroll dan naar beneden...
Randolph geeft de essentie van twee tradities door. Van Selvarajan Yesudian ontving hij op jonge leeftijd de Hart-transmissie. Yesudian was een leerling van Vivekananda en Ramana Maharshi en één van de eerste yogi’s die in de jaren vijftig  naar Europa kwam en samen met Elizabeth Haich verschillende yogascholen stichtte. Via Alexander Smit, die leerling was van Nisargadatta Maharaj, ontwaakte  zijn directheid.  Randolph noemt zijn doorgave het directe pad, o.a. omdat alle traditionele ‘toeters en bellen’ en omgang- en vereringsvormen zijn weggelaten. Onomwonden, word je in alle eenvoud en onmiddellijk naar Bron geleid.... Zodoende is Satya Satsang vrij van indirecte spirituele en religieuze dogma’s, vrij van enig geloofssysteem of leer, en tegelijkertijd ook nergens in conflict mee…
De spil van Satya Satsang en Advaita Vedanta is centratie, activatie, stabilisatie, zelfonderzoek en transmissie; zaken rechtstreeks en eenduidig onder ogen komen, het direct schouwen in je Ware Natuur, de levenskracht door het Hart heen leiden en je leven door het Hart laten leiden. Vooraf, tijdens en voorbij ‘ik voel me ellendig’ of ‘ik ben gelukkig’ is er IK BEN, de Eenheid van de universele Zijnstoestand...
Een werkelijke en oprechte realisatietocht kan via het ontwaken in eenheid en de voltrekking van Verlichting zelfs daar nog aan voorbij gaan. Zijn is dan niet het eindstation, maar de brug naar de uiteindelijke Bevrijding. Dit is het opgaan in het Stralende Hart, de realisatie van het Absolute. Het ontvangende bestaan (het indirecte spiegelcircuit van het leven) dat verloopt via reflecteren en refereren gaat hier over in het directe onrefereerbare Broncircuit. De mind zinkt in het Hart en lost op. Vervolgens is het mogelijk dat de levenskracht als een feniks hernieuwd kan oprijzen. Randolph noemt dit oplossen Verlorenheid en het wederoprijzen de uiteindelijke Bevrijding: “Gebruik Zijn, Gewaarzijn, niet als platform, maar als brug om de oversteek te maken. Verlies je laatste voorwaarde. Verlies je belang in Gewaarzijn, het bewuste. Verlies je investering in de zijnstoestand. Hervind de schat, de diamant van de levende Liefde die onvoorwaardelijk en onmiddellijk is en geen begin of einde kent. Het accepteren van dit geschenk, dat ieders geboorterecht is, vraagt slechts één ding: de totale acceptatie en opgave van alles wat je dacht te zijn...”
Ibiza intensives Satya Satsang
Ibiza Satsang intensive
met Randolph
Meester Cheng sun stemp
Satya Satsang | The transmission of Heart & Space
Satyasatsang surya de zon Satsang.earth Satsang.earth
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, satsang.earth, journal.earth, Randolph, Alle rechten voorbehouden, All rights reserved.
Satya satsang logo
Aanmelden voor Satsang Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Satsang logo gold
Open Satsang met Randolph Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Satsang eagle gold Aanmelden Aanmelden Interviews Interviews
Satya Satsang, Satsang voor Eenheid » Verlichting »  Bevrijding 
Satya Satsang… Wanneer je klaar bent voor het grote spirituele avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen...
Satsang met Randolph | Ibiza | Satsang Benirrás
Satya Satsang | Satsang met Randolph | Lokaties
N
©
Wat is satsang? Satsang betekent ontmoeting in de Waarheid die je van nature bent. Satsangs zijn overdrachtelijke bijeenkomsten waarin je Ware Natuur wordt laten zien en deze wordt gerealiseerd. Satsang of Satsangha betekent letterlijk vereenzelviging met Zijn. Dankzij het samenvallen met het Zijn, raken al je innerlijke conflicten, stagnaties en problemen opgelost. Je leven bestaat dan nog enkel uit avonturen en uitdagingen…  
Hoe kan ik mij aanmelden voor satsang? Wil je je aanmelden voor Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph,  klik dan op deze link en vul je naam en email-adres in en vink je keuze aan.
satsang logo Satya Satsang Ibiza Satsang Eagle O Donaties Credits Agenda Agenda Agenda
Agenda
Contact
Contact
Contact Contact Meester Cheng logo zon Satsang logo gold
Aanmelden voor Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang- weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Een eeuwenoude bevrijdingsweg...
Wanneer je klaar bent voor het grote spirituele avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen...
Satya Satsang Randolph
Randolph
Satya Satsang en Advaita Vedanta staan voor een eeuwenoude bevrijdingsweg, waarbij Zelfrealisatie zich onmiddelijk en spontaan, maar ook via stapsgewijze openbaringen kan voltrekken. Ze vormen het directe pad voor mensen die hun Ware Natuur willen realiseren en hun bestaan steeds meer laten opnemen en overnemen door het levende Mysterie. Satya  betekent: de absolute Waarheid, het Stralende Hart, het Oorspronkelijke. Advaita staat voor eenheid en Vedanta staat voor het volledig opgaan in de Natuurlijke Staat.
Flying eagle Satya Satsang
Satsang en Advaita Vedanta laten je zien dat er voor Zelfrealisatie niets wezenlijks verandert hoeft te worden en laten je beseffen dat je enerverende bestaan zich altijd om en in het stille Hartcentrum afspeelt. Satsangs zijn ontmoetingen in de Waarheid die je van nature bent, waarbij noch autoriteit in ‘een ander’, noch autoriteit in ‘jezelf' wordt geprojecteerd. Deze bevrijdingsweg van het Uiteindelijke of Absolute heeft zijn oorsprong in India en de Himalaya en wordt doorgegeven via een opeenvolging van gerealiseerde leermeesters. Randolph is zo’n leermeester. Hij noemt zijn doorgave ‘the transmission of Heart & Space’...                                                                          >>  Wil je verder lezen, scroll dan naar beneden...
Ibiza intensives Satya Satsang
Ibiza, Mallorca, Menorca… intensives
Ibiza, Mallorca, Menorca… intensives
Satsang met Randolph
The transmission of Heart & Space
Randolph geeft de essentie van twee tradities door. Van Selvarajan Yesudian ontving hij op jonge leeftijd de Hart-transmissie. Yesudian was een leerling van Vivekananda en Ramana Maharshi en één van de eerste yogi’s die in de jaren vijftig  naar Europa kwam en samen met Elizabeth Haich verschillende yogascholen stichtte. Via Alexander Smit, die leerling was van Nisargadatta Maharaj, ontwaakte  zijn directheid.  Randolph noemt zijn doorgave het directe pad, o.a. omdat alle traditionele ‘toeters en bellen’ en omgang- en vereringsvormen zijn weggelaten. Onomwonden, word je in alle eenvoud en onmiddellijk naar Bron geleid.... Zodoende is Satya Satsang vrij van indirecte spirituele en religieuze dogma’s, vrij van enig geloofssysteem of leer, en tegelijkertijd ook nergens in conflict mee…
Satyasatsang surya de zon
De spil van Satya Satsang en Advaita Vedanta is centratie, activatie, stabilisatie, zelfonderzoek en transmissie; zaken rechtstreeks en eenduidig onder ogen komen, het direct schouwen in je Ware Natuur, de levenskracht door het Hart heen leiden en je leven door het Hart laten leiden. Vooraf, tijdens en voorbij ‘ik voel me ellendig’ of ‘ik ben gelukkig’ is er IK BEN, de Eenheid van de universele Zijnstoestand...
Een werkelijke en oprechte realisatietocht kan via het ontwaken in eenheid en de voltrekking van Verlichting zelfs daar nog aan voorbij gaan. Zijn is dan niet het eindstation, maar de brug naar de uiteindelijke Bevrijding. Dit is het opgaan in het Stralende Hart, de realisatie van het Absolute. Het ontvangende bestaan (het indirecte spiegelcircuit van het leven) dat verloopt via reflecteren en refereren gaat hier over in het directe onrefereerbare Broncircuit. De mind zinkt in het Hart en lost op. Vervolgens is het mogelijk dat de levenskracht als een feniks hernieuwd kan oprijzen. Randolph noemt dit oplossen Verlorenheid en het wederoprijzen de uiteindelijke Bevrijding: “Gebruik Zijn, Gewaarzijn, niet als platform, maar als brug om de oversteek te maken. Verlies je laatste voorwaarde. Verlies je belang in Gewaarzijn, het bewuste. Verlies je investering in de zijnstoestand. Hervind de schat, de diamant van de levende Liefde die onvoorwaardelijk en onmiddellijk is en geen begin of einde kent. Het accepteren van dit geschenk, dat ieders geboorterecht is, vraagt slechts één ding: de totale acceptatie en opgave van alles wat je dacht te zijn...”
Home Over Randolph Over Randolph Over Randolph Tradities Tradities Tradities Realisaties Realisaties Realisaties Interviews Interviews Interviews Meester Cheng Meester Cheng Meester Cheng Open Satsang Open Satsang Open Satsang Inleiding Inleiding Inleiding Satsang.earth Satsang.earth Blog
Blog
Locaties satsang met Randolph
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Land en je taal Nederlands  Engels  Spaans 
Aanmelden Aanmelden
Sociale media Facebook
Satsang golden eagle
N
Veelgestelde vragen Wat is satsang? Satsang betekent ontmoeting in de Waarheid die je van nature bent. Satsangs zijn overdrachtelijke bijeenkomsten waarin je Ware Natuur wordt laten zien en deze wordt gerealiseerd. Satsang of Satsangha betekent letterlijk vereenzelviging met Zijn. Dankzij het samenvallen met het Zijn, raken al je innerlijke conflicten, stagnaties en problemen opgelost. Je leven bestaat dan nog enkel uit avonturen en uitdagingen… Waarom satsang bij Randolph? Wanneer je klaar bent voor het grootste avontuur van je leven, het grote realisatie avontuur, zoek je een traditie en een leermeester die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen... Randolph is zo’n leermeester. Hoe kan ik mij aanmelden voor satsang? Wil je je aanmelden voor Satsang-avonden, Satsang- dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph, klik dan op deze link en  vul je naam en email-adres in en vink je keuze aan.
Satya Satsang
Gate, Gate, Ga verder, ga voorbij... Stop in je spirituele zoektocht niet ‘halverwege de berg Realiseer Eenheid, Verlichting en Bevrijding
Satya Satsang
Ieder mens heeft recht op wezenlijk geluk en vrij zijn van nodeloos lijden. Heeft men je ooit verteld over de mogelijkheid van een turbulent bestaan vol dynamiek en leven, dat zich tegelijkertijd afspeelt in de vrede, de vrijheid en de absolute stilte van je Ware Natuur? De verwezenlijking van zo’n turbulent bestaan midden in het hart van je leven is mogelijk via het realiseren van ‘het stille centrum van de cycloon’…
Een eeuwenoude bevrijdingsweg...