Cycloon Imagine... no boundaries... B Het Stille centrum van de
The Silent center of the Cyclone Imagine... no boundaries...
open Satsang Blog open Satsang Blog B
Charaiveti, Charaiveti, Go on, move on, take this bridge of existence, use the crossover of Beingness...
Agenda Contact Blog Facebook Home Satsang met Randolph: Satsang voor Bevrijding
In 1989 ontmoette Randolph de Nederlandse Advaita Vedanta leermeester  Alexander Smit, een directe leerling van Sri Nisargadatta Maharaj. Na drie jaar intensief contact realiseerde hij op 31-jarige leeftijd wie hij is en altijd geweest was. Met  de ontdekking van zijn Ware Natuur eindigde zijn zoektocht en begon zijn ‘realisatie-tocht’. In de jaren die volgden  werd  hij door alle  klassieke valkuilen van  de mind geloodst. 
Randolph is vader van 4 kinderen en geeft nu 10 jaar Satsang in Bilthoven, Amsterdam en op Mallorca.        Satya Satsang staat voor een eeuwenoude tradition- ele bevrijdingsweg. Het is het Directe Pad voor mensen die hun Ware Natuur willen realiseren en hun bestaan steeds meer laten opnemen en overnemen door het levende Mysterie. Randolph is auteur van de Meester cheng boeken,  verschillende blogs en het Open Satsang Journal... Randolph is leermeester in de Advaita Vedanta en de traditie die hij ‘The trans- mission of Heart & Space’ noemt. In het Stille cen- trum van de dynamische cycloon van het leven brengt hij realisatie over of zoals hij het zelf zegt: “Ik vier wat ik geërfd heb!”
Het Stille centrum van de
Cycloon
Imagine... no boundaries... 
O B
Leermeesters:
Welkom bij het Open Satsang blog, portaal voor Bevrijding!
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, Randolph, Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.
Satsang blog voor: Moksha, Mukti, Eenheid, Verlichting, Sandhya Satsang, Jnana, Advaita Vedanta, Yoga, Zen, Religie, Boeddhisme, Soefisme, Taoisme, India,de Himalaya, Tibet, Nepal, Adi Shankara, Ramana Maharshi, Selvarajan Yesudian, Navnath Sampradaya, Siddharamesh- war, Nisargadatta Maharaj, Alexander Smit, Jezus, Boeddha, Ananda Mayi, Babaji, Wei Wu Wei, Osho, Adi Da, Jiddu Krishnamurti, U.G. Krishnamurti, Rumi, Kahlil Gibran, Meester Cheng... 
Wat Realisatie is... “Go on, move on, take this bridge of existence, use the crossover of Beingness : you can be a beggar and live under it, you can be a philosopher and study on it, you can be a yogi and yoga on it, you can be a bargainer and build your business on it, you can be a spirit and meditate upon it, you can be a poet and land on it… but this bridge can also be used as a crossover to a world beyond your dreams...                                                                    ~ Randolph O open Satsang Blog
open Satsang Blog Wat Realisatie is... Open Satsang blog-bericht
In 1989 ontmoette Randolph de Nederlandse Advaita Vedanta leermeester  Alexander Smit, een directe leerling van Sri Nisargadatta Maharaj. Na drie jaar intensief contact realiseerde hij op 31-jarige leeftijd wie hij is en altijd geweest was. Met  de ontdekking van zijn Ware Natuur eindigde zijn zoektocht en begon zijn ‘realisatie-tocht’. In de jaren die volgden  werd  hij door alle  klassieke valkuilen van  de mind geloodst. 
Randolph: “Eenmaal in het Zijn aangekomen, het Zijn waar alle wegen en al het zoeken eindigt, is er die schijnbaar onoverbrugbare ‘kloof’ naar het Niet-zijn (waar Zelfrealisatie pas echt zijn aanvang neemt). Bij de ‘deurloze deur’, de ‘poortloze poort’ of het spirituele Hart vlijen de meeste mensen zich neer of trappen in klassieke valkuilen. Zijn heeft een doorgang, een alomtegenwoordige doorgang. De hele kwestie van to be or not to be is: hoe benader je de alomtegenwoordige doorgang. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er hier drie basisingrediënten nodig zijn: intimiteit, onderscheidingsvermogen en integriteit. Wat betreft de valkuilen zijn er twee grote tendensen of neigingen te herkennen: de neiging tot introversie of juist de andere kant uit, extroversie; de ‘naar binnen’ versie of de ‘naar buiten’ versie. Mannen hebben meestal een neiging tot een egocentrische introverte terugtrekking: lekker in je eentje in de grot. Vrouwen kiezen hier meestal voor de gezamenlijkheid: met elkaar als nonnen in een klooster. Je blijft als vrouw dan nog wel dienstbaar. Wat betreft de extraverte versie, kiezen mannen meestal de kant van ‘de leegte’; ze spelen dan bijvoorbeeld de ‘dronken monnik’, of de vrouwen versierder. Het is de zogenaamde vrije act: van ‘ik heb het gevonden en zie mij nu eens met losse handen op de fiets rijden’…Vrouwen kiezen hier meestal voor ‘de volte’, de ‘opvullende’ rol in het leven. Bernadette Roberts spreekt in dit geval van je toevlucht nemen tot klassieke archetypes: Bernadette Roberts: “The major temptation to be overcome in this period is the temptation to fall for one of the subtle but powerful archetypes of the collective consciousness. As I see it, in the transforming process we only come to terms with the archetypes of the personal unconscious; the archetypes of the collective consciousness are reserved for individuals in the state of oneness, because those archetypes are powers or energies of that state. Jung felt that these archetypes were unlimited; but in fact, there is only one true archetype, and that archetype is self. What is unlimited, are the various masks or roles self is tempted to play in the state of oneness - saviour, prophet, healer, martyr, Mother Earth, you name it.” Randolph: “Eerst introduceert een leermeester je in je ware natuur. Daarmee dien je volledig intiem te worden. Ik gebruik hiermee het woord intimiteit op een andere manier, dan de meeste mensen dat doen. Voor mij is het ‘voelende dichterbij komen’, maar dan ook in de letterlijke zin, dichterbij, dichterbij, erin, erin… De meeste mensen gebruiken de introductie in je ware natuur als een afweerstrategie van het leven, dan kun je het leven aan, heb je oplossingen voor problemen. Maar via die introductie dien je niet verder weg, maar juist dichter bij het leven te gaan staan. In intimiteit vindt een opening naar het leven plaats. Het leven is dan geen bijzaak of iets wat je maar moet ondergaan, maar een middel tot realisatie van het Zijn. De opening in en als het leven, is de doorgang naar Zijn...
Zelf is... Realisatie Wat Een Satsang-interview met Randolph
De doorgang door
het Hart
Wil je het hele blog-bericht lezen klik dan hier om naar het Open Satsang Journal te gaan >>
 B
O
 Home
 Agenda
Home Agenda
 Contact
Contact
 Blog
Blog
 Facebook
Facebook
Randolph is vader van 4 kinderen en geeft nu 10 jaar Satsang in Bilthoven, Amsterdam en op Mallorca.        Satya Satsang staat voor een eeuwenoude tradition- ele bevrijdingsweg. Het is het Directe Pad voor mensen die hun Ware Natuur willen realiseren en hun bestaan steeds meer laten opnemen en overnemen door het levende Mysterie. Randolph is auteur van de Meester cheng boeken,  verschillende blogs en het Open Satsang Journal... Randolph is leermeester in de Advaita Vedanta en de traditie die hij ‘The trans- mission of Heart & Space’ noemt. In het Stille cen- trum van de dynamische cycloon van het leven brengt hij realisatie over of zoals hij het zelf zegt: “Ik vier wat ik geërfd heb!”
Welkom bij het Open Satsang blog, portaal voor Bevrijding!
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, Randolph, Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.
Satsang blog voor: Moksha, Mukti, Eenheid, Verlichting, Sandhya Satsang, Jnana, Advaita Vedanta, Yoga, Zen, Religie, Boeddhisme, Soefisme, Taoisme, India,de Himalaya, Tibet, Nepal, Adi Shankara, Ramana Maharshi, Selvarajan Yesudian, Navnath Sampradaya, Siddharamesh- war, Nisargadatta Maharaj, Alexander Smit, Jezus, Boeddha, Ananda Mayi, Babaji, Wei Wu Wei, Osho, Adi Da, Jiddu Krishnamurti, U.G. Krishnamurti, Rumi, Kahlil Gibran, Meester Cheng... 
open Satsang Blog Wat Realisatie is... Open Satsang blog-bericht
In 1989 ontmoette Randolph de Nederlandse Advaita Vedanta leermeester  Alexander Smit, een directe leerling van Sri Nisargadatta Maharaj. Na drie jaar intensief contact realiseerde hij op 31-jarige leeftijd wie hij is en altijd geweest was. Met  de ontdekking van zijn Ware Natuur eindigde zijn zoektocht en begon zijn ‘realisatie-tocht’. In de jaren die volgden  werd  hij door alle  klassieke valkuilen van  de mind geloodst. 
Zelf is... Realisatie Wat Een Satsang-interview met Randolph
De doorgang door
het Hart
 B
O
 Home
 Agenda
Home Agenda
 Contact
Contact
 Blog
Blog
 Facebook
Facebook
Randolph is vader van 4 kinderen en geeft nu 10 jaar Satsang in Bilthoven, Amsterdam en op Mallorca.        Satya Satsang staat voor een eeuwenoude tradition- ele bevrijdingsweg. Het is het Directe Pad voor mensen die hun Ware Natuur willen realiseren en hun bestaan steeds meer laten opnemen en overnemen door het levende Mysterie. Randolph is auteur van de Meester cheng boeken,  verschillende blogs en het Open Satsang Journal... Randolph is leermeester in de Advaita Vedanta en de traditie die hij ‘The trans- mission of Heart & Space’ noemt. In het Stille cen- trum van de dynamische cycloon van het leven brengt hij realisatie over of zoals hij het zelf zegt: “Ik vier wat ik geërfd heb!”
Welkom bij het Open Satsang blog, portaal voor Bevrijding!
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, Randolph, Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.
Satsang blog voor: Moksha, Mukti, Eenheid, Verlichting, Sandhya Satsang, Jnana, Advaita Vedanta, Yoga, Zen, Religie, Boeddhisme, Soefisme, Taoisme, India,de Himalaya, Tibet, Nepal, Adi Shankara, Ramana Maharshi, Selvarajan Yesudian, Navnath Sampradaya, Siddharamesh- war, Nisargadatta Maharaj, Alexander Smit, Jezus, Boeddha, Ananda Mayi, Babaji, Wei Wu Wei, Osho, Adi Da, Jiddu Krishnamurti, U.G. Krishnamurti, Rumi, Kahlil Gibran, Meester Cheng... 
open Satsang Blog Zelf is... Realisatie Wat Een Satsang-interview met Randolph
 B
O
 Home
 Agenda
Home Agenda
 Contact
Contact
 Blog
Blog
 Facebook
Facebook
 B
Oneness » Enlightenment »  Liberation       Go further, go beyond... don’t stop halfway up the mountain in your spiritual journey. 
Satsang met Randolph: Satsang voor Bevrijding
In 1989 Randolph met Alexander Smit, the Dutch teacher of Advaita Vedanta, who had been a direct disciple of Sri Nisargadatta Maharaj. After three years of intensive contact, Randolph realized, at the age of 31, who he was and had always been. With the discovery of his True Nature his search ended and his journey of realization began. In the years that followed he was piloted through all the classic traps and pitfalls of the mind. 
Randolph is the father of four children and has given Satsang for ten years, in Bilthoven, Amsterdam and in Majorca (Spain).  Satya Satsang is an ancient, traditional way of liberation. It is the Direct Path for people who want to realize their true nature and who want to let their lives be taken up and taken over by the living Mystery.
The Silent center of the
Cyclone
Imagine... no boundaries... 
Teachers:
Welcome to the Open Satsang blog, portal for Liberation!
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, Randolph, All rights reserved.
Satsang blog for: Moksha, Mukti, Oneness, Enlightenment, Sandhya Satsang, Jnana, Advaita Vedanta, Yoga, Zen, Religie, Buddhism, Soefism Taoism, India, the Himalaya, Tibet, Nepal, Adi Shankara, Ramana Maharshi, Selvarajan Yesudian, Navnath Sampradaya, Siddharamesh-war, Nisargadatta Maharaj, Alexander Smit, Jezus, Boeddha, Ananda Mayi, Babaji, Wei Wu Wei, Osho, Adi Da, Jiddu Krishnamurti, U.G. Krishnamurti, Rumi, Kahlil Gibran, Meester Cheng... 
Wat Realisatie is... “Stay in the consciousness as a portal to the Absolute, be the consciousness as a portal to the Absolute ... the Absolute is prior to consciousness.!”                                 ~ Nisargadatta Maharaj
 B
O open Satsang Blog
Randolph is auteur of the Master Cheng books,  several blogs and the Open Satsang Journal... Randolph is a master of the Advaita Vedanta and the tradition of‘The trans- mission of Heart & Space’ In the Silent center of the dynamic cyclone of life Randdolph transmits realisation. Randolph: “I celebrate what I spiritually inhereted”